S platformou Octave je Průmysl 4.0 zase o něco dostupnější

Autor: Conrad tým, 27. leden 2020

Termín Průmysl 4.0 úzce spojující digitalizaci a IoT se postupně stává přirozenou součástí automatizace výroby. 

Výrobní procesy obsahující tento typ digitalizace dovolují již dnes vyrábět produkty se značnou úsporou materiálních a finančních zdrojů, a zároveň s vyšší mírou bezpečnosti. Díky sběru transparentních dat a následné optimalizaci výrobního procesu stále více firem urychluje produkci, aniž by docházelo ke snižování kvality výrobků, a tím na trhu získávají klíčovou konkurenční výhodu. Vývoj technologií ve spojení se stále rychlejším přenosem velkého objemu dat s sebou ponese následky výrobních procesů, které se budou optimalizovat autonomně na základě vnějších vlivů.

Stát se součástí této průmyslové revoluce může být pro firmy v dnešní době nemalá časová a energetická zátěž. Nová platforma s názvem Octave od společnosti Sierra Wireless těmto firmám ale zásadně pomůže.

Průkopník v IoT společnost Sierra Wireless nedávno vydala novou platformu s názvem Octave. Ta byla navržena tak, aby usnadnila systémovým integrátorům, vývojářům IoT aplikací a dalším společnostem bezpečné extrahování i organizaci dat. Následně jim umožní optimalizovat a vykonávat úkony na základě dat generovaných až miliony periferních zařízení.

První zkušenosti

Společnosti testující onu platformu určenou k organizaci IoT dat již od prosince 2018 nyní přichází s první zpětnou vazbou. A výsledek? Tím, že Octave poskytuje veškerou infrastrukturu nezbytnou pro IoT aplikace, včetně periferních zařízení, bezdrátového připojení a cloudových API v jednom celku, Octave výrazně pomáhá překonat komplexnost zásadně zpomalující vývoj a implementaci IoT aplikací. Octave usnadňuje těmto společnostem extrahovat v pravý čas, správná IoT data z jejich periferních zařízení, a poté je přenášet do vhodného systému.

Zdroj obrázku: https://www.sierrawireless.com/octave/

Jedním z prvních uživatelů Octave je například česká ICT společnost BM COM, která se zaměřuje na vývoj aplikací v oblasti IoT/M2M. Podle Davida Mansfelda, řídícího partnera ve společnosti BM COM, je jednou z hlavních překážek, kterým musí firma čelit, komplexnost spojená se sběrem dat ze zařízení jejich zákazníků a následná integrace těchto dat do jejich PTC ThingWorx systému, který používají k tvorbě vizualizace IoT dat.

Společnost BM COM musí například často aktualizovat jejich API, když jim zákazník poskytne data z nového typu zařízení. Navíc řešení požadavků zákazníka na změnu typu dat extrahovaných z periferního zařízení nebo změnu načasování extrahování dat může vést k výraznému navýšení jejich pracovního úsilí. 

Každá společnost, která se zabývá tvorbou IoT aplikací, čelí v podstatě stejným překážkám:

  • Integrování signálů ze senzorů a dalších dat z ostatních periferních zařízení.
  • Obstarání a konfigurace SIM karet.
  • Ověření spolehlivého připojení.
  • Získání zařízení pro přenos dat.

"Všechny tyto jednotlivé úkony pohlcují čas a zdroje a tím celý proces nejen zpomalují, ale také prodražují",

shrnuje Mansfeld. Zároveň tvrdí, že jeho tým v BM COM mohl okamžitě pozorovat, jak moc jim Octave pomáhá řešit tyto výzvy. Zároveň byla veškerá instalace velice snadná.

"Prakticky hned po připojení periferních zařízení od společnosti Sierra Wireless a použití platformy Octave pro propojení s naším řešením vše fungovalo, jak má. Celý proces netrval ani jeden den",

dodává výkonný partner.

Schopnost okamžitého získání potřebných dat z periferních zařízení významně urychluje celý proces testování IoT aplikací. S Octave nebude v budoucnu snažší jen tvorba a testování nových IoT aplikací, ale také nám usnadní aplikační management a případné úpravy aplikací zákazníků.

BM COM spolupracuje s poskytovateli bezdrátového připojení MNO (Mobile Network Operators) a dalšími společnostmi v Evropě a Blízkém východě na široké škále chytrých aplikací. Mansfeld zároveň zvažuje, že Octave začne používat i pro chytré aplikace, jako jsou například “chytrá města”, “chytré měření energie”, “chytré zemědělství” a jiné.

Připojení výrobních prvků k IoT je náročný úkol, který je obvykle drahý, komplexní a zabere hodně času. Snaha vytvořit si své vlastní řešení představuje poněkud riskantní krok, pokud nemáte s implementací IoT zkušenosti. Navíc tak snižujete možnou návratnost své investice. Platforma Octave je vytvořena tak, aby urychlila firemní digitální transformaci. Extrahování a organizace dat z periferních zařízení jsou s Octave stejně snadné jako následné optimalizování procesů a zároveň zefektivnění chodu firmy.

Další články