Controllino PLC – profesionální automatizace

Autor: Conrad tým, 27. březen 2018

Řízení Controllino PLC se programují pomocí open source softwaru Arduino™

Nové technologie jako Internet věcí ženou automatizaci vpřed. Controllino spojuje open source software s výkonným PLC hardwarem pro použití v průmyslu a infrastruktuře budov. Obvykle ušijí výrobci paket z modulu PLC a příslušného vývojového prostředí.

Pomocí zdrojového kódu nebo grafického uživatelského rozhraní je možné individuálně řídit vstupy a výstupy řídicí jednotky. Každý výrobce se přitom snaží etablovat své individuální standardy, resp. podporuje programovací funkce pro rozhraní, které s sebou přirozeně nese jeho vlastní hardware. Tato omezení vedou často k problémům. Například když má být propojena řídicí technika různých poskytovatelů. Problematika se pak netýká jen komplexních průmyslových aplikací, v praxi se objevuje také v oblastech jako je automatizace domácností či budov.

Controllino a Arduino™ poskytují větší prostor pro vaše požadavky v oblasti automatizace

Inteligentní východisko při řešení kompatibility nabízí Controllino. Neboť rodina tří výkonných modulů PLC sází na open source programovací jazyk Arduino™. Ten poskytuje integrované vývojové prostředí (IDE). Arduino™-IDE je multiplatformní Java aplikace s editorem kódu a integrovaným kompilátorem. Řídicí programy mohou být vytvářeny přímo v C/C++. Navíc je možné časově úsporné programování pomocí knihoven. Arduino™-IDE podporuje například velmi rozšířenou avr-gcc-library. Díky velké komunitě se Arduino™ a jeho knihovny neustále rozvíjejí. Možné je také napojení komerčních doplňků (third-party) i čistě vizuální programování. Vývojové prostředí Arduino™ podporuje všechna běžná rozhraní a funkce základních desek. Pro operační systémy Windows, Mac OS X a Linux jsou k dispozici rozsáhlé tutoriály a kompatibilní software. Přenos dat do řídicí jednotky se uskutečňuje přes USB nebo sériové rozhraní.

Rozsáhlé aplikační možnosti pro profesionální nasazení v průmyslu

Díky inteligentní kombinaci kvalitní řídicí jednotky a volně dostupného Arduino™-IDE je Controllino optimálním pomocníkem v oblasti automatizace. Řídicí jednotky Controllino jsou vhodné pro nasazení v automatizaci domácností a budov i pro průmyslové aplikace. Také pro oblast vzdělávání je Controllino díky široké programovatelnosti optimálním testovacím objektem. V současnosti sází mnoho škol a univerzit na snadno programovatelné logické moduly – mj. Institut Maxe Planka a MIT. Také v průmyslovém sektoru je Controllino State-of-the-Art.

Výrobní technika a podávací systémy

Solární systémy

Sledování výroby

Oblasti použití Arduino™

Měření teploty Řízení výtahů Datalogger (pro fyzikální hodnoty)
Počítadlo návštěvníků Řízení automatů Linearizace hodnot senzorů
Robotická řízení Měření stavu naplnění Řízení plnění sil
Automatizace domů Meteorologické stanice Počítadla provozních hodin
Řízení světel Řízení ventilace Řízení procesu, (tvorba sekvencí)

PLC moduly pro maximální kompatibilitu

U řídicích jednotek Controllino jde o extrémně výkonnou paletu produktů ze třech modulů PLC. Všechny modely se programují pomocí inovativního Arduino™-IDE. Již základní model „Mini“ má kvalitní microcontroller ATmega328 s taktovací frekvencí 16 MHz. Základní deska nabízí rozsáhlou výbavu rozhraní: 1x RS232, 1x SPI, 6x relé výstupů, 8x analogových/digitálních vstupů a 8x digitálních výstupů. Prostřední model „Maxi“ využívá výkonný microcontroller ATmega2560 (taktovací frekvence: 16 MHz) a nabízí rozšířenou výbavu rozhraní, zahrnující mj. ethernetové rozhraní. U špičkového modelu „Mega“ microcontrollerem ATmega2560 (taktovací frekvence: 16 MHz) nezůstávají žádná přání nesplněna. Řídicí jednotka boduje ethernetovým rozhraním, bohatou výbavou rozhraní (2x RS232, 1x RS485, 1x I2C, 1x SPI) i 45 digitálními, resp. analogovými výstupy.

Řídicí jednotky PLC Controllino

PLC řídicí modul Controllino Mini 100-000-00

PLC řídicí modul Controllino Maxi 100-100-00

PLC řídicí modul Controllino Mega 100-200-00

Arduino™ sady, desky a vývojové systémy

Deska Arduino Uno Rev3 – DIP Version, ATMega328

Programovatelná deska Arduino UNO 65139

Programovatelná deska Arduino Mega 2560

Další články