Seznam
  Dlaždice
  Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
  Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

  Aktuální nabídky

  Úspory energie při vytápění

  Regulujte své topení optimálně tak, abyste ušetřili energii, aniž byste se museli vzdát svého pohodlí. Můžete k tomu využít nejen řídicí jednotku vašeho vytápění, ale také termostaty nainstalované přímo na topení nebo v budově. Ať už zvolíte kteroukoliv možnost, vhodné vybavení pro udržitelné a cenově výhodnější vytápění najdete u nás.

  Vytápění tepelným čerpadlem šetrné ke klimatu

  Využijte ve svých projektech výhod, které přináší tepelné čerpadlo. Tato zařízení jsou obzvláště účinná a cenově výhodná. Po jejich připojení na vlastní fotovoltaický systém budete nejen nezávislí na dodavateli energie, ale splníte také příslušné požadavky na vytápění šetrné ke klimatu. 

  V naší široké nabídce tepelných čerpadel zajisté najdete zařízení, které přesně vyhoví vašim požadavkům. Velmi snadno a bez starostí.

  Nejprodávanější produkty

  Najczęściej kupowane

  Nejlépe hodnocené produkty

  Najwyżej oceniane

  Poradce

  Větrání, topení, klimatizace: Profesionální komponenty pro dobré klima v místnosti

  Ať už hovoříme o průmyslových podnicích, řemeslných dílnách nebo soukromých domácnostech, dobré a zdravé klima a vysoká kvalita vzduchu v místnosti přispívá rozhodujícím způsobem k tomu, abychom se cítili dobře. Čerstvý vzduch je na pracovišti, v kanceláři, v obchodě a ve výrobě stejně důležitý jako na místech, kde trávíme svůj volný čas. Teplota v místnosti, odpovídající příslušné činnosti, a přísun čerstvého vzduchu je předpokladem pro soustředěnou a efektivní práci.

  Všechny informace týkající se větrání, topení a klimatizace najdete v našem Rádci!

  Pokud nám leží na srdci produktivita při práci a pohodlné bydlení, musíme se postarat o správné klima: Teplotu a vlhkost vzduchu je potřeba nastavit tak, aby přítomným osobám nebylo chladno, ale aby se ani nepotily. Čistý vzduch s optimálním podílem kyslíku osvěžuje a udržuje pozornost. Z příjemného klimatu v místnosti profitují nejen osoby, které se zdržují v budově, ale také v ní nainstalované stroje a přístroje.

  Pokud jde o techniku budov, větrání, topení a klimatizace hraje jednu z klíčových úloh. Tato zařízení monitorují, řídí a regulují parametry týkající se vzduchu v místnostech a klima. Zaměstnanci, kteří mají na starosti budovu, tak mohou přijmout potřebná opatření pro optimální vytápění a klimatizaci místností. Vlastníci nemovitostí a pronajímatelé se tak mohou díky vhodnému vybavení budovy po celý rok sami postarat o příjemné teplo a čerstvé a kvalitní ovzduší.  Jak větrání, topení a klimatizace zlepšuje vzduch v místnosti?

  Topná a klimatizační zařízení kompenzují výkyvy teplot podmíněné počasím a zajišťují příjemnou atmosféru. Větrací systémy dodávají pracovním prostorám, pobytovým prostorám, skladovým halám, sanitárním zařízením a komerčním prostorám svěží vzduch.

  V opačném směru je spolehlivě odváděn znečištěný vzduch vydýchaný osobami a použitý stroji a zařízeními.

  Cílená výměna vzduchu prostřednictvím větrání přináší dvojí užitek. Koncentrace oxidu uhličitého (CO2), ozonu, prachových částic, nečistot a jiných nežádoucích látek zůstává trvale na nízké úrovni a množství kyslíku na vysoké úrovni.

  Ve spojení s výměnou vzduchu přirozeným větráním oknem získáte čistý a zdraví prospěšný vzduch v místnosti a příjemné klima.

  Větrání vyrovnává podmínky na stavbě a chrání stavební materiály. Například příliš vysoká vlhkost vzduchu může v poměrně krátké době způsobit nepříjemný zápach a plíseň a může vést k poškození zdiva a izolačních materiálů.

  Naproti tomu příliš suchý vzduch způsobuje tvorbu prasklin v materiálech, podlahových krytinách a nábytku ze dřeva.

     Snižování nákladů na energie v budovách

  Zeitgemäße Komponenten für das Raumklima sind ein Schlüssel zu intelligenter Gebäudetechnik. Sie dienen der langfristigen Gebäudeerhaltung, modernisieren die technische Ausstattung und sind ein Helfer beim Energie sparen.

  Dnešní komponenty zajišťující klima v místnosti jsou klíčem k inteligentní technice budov. Slouží dlouhodobé údržbě budov, modernizaci technického vybavení a pomáhají ušetřit energii.

  Přechodem na moderní řešení vytápění, chlazení a cirkulace vzduchu můžete naplno využít potenciál pro úspory v oblasti topení, větrání a klimatizace.

  Snížíte náklady na údržbu a její náročnost a trvale omezíte spotřebu energie. Díky fotovoltaickým systémům pro získávání energie a solárně-termálním zařízením pro přípravu teplé vody využijete pro zásobování budovy obnovitelné energie. Tím ochráníte životní prostředí a přispějete k ochraně klimatu.

  Výměna zastaralých topných systémů, kotlů a olejového topení za nové systémy vytápění na plyn nebo elektřinu z obnovitelných zdrojů trvale snižuje náklady na vytápění.

  Jako perspektivní se jeví použití tepelných čerpadel nebo větracích systémů s rekuperací tepla. Díky rekuperaci neuniká tolik teplého vzduchu, takže topení nemusí vytvářet tolik tepla.

  Úspory přinášejí nové větrací systémy, které pracují díky pokročilé protihlukové ochraně velmi tiše. V závislosti na budově a způsobu, jakým je využívána, se doporučují centrální ventilační systémy pro výměnu vzduchu a přívod čerstvého vzduchu, nebo systémy pro decentrální větrání. Vzduch zvenku přivádějí dovnitř, odpadní vzduch odvádějí ven a v porovnání se starými ventilačními systémy nebo s větráním oknem přinášejí značné výhody.

  Optimální souhra všech komponentů techniky budov umožňuje komfortní využívání nemovitostí a měsíc co měsíc šetří náklady.  Jaká inovativní řešení nabízí technika budov v oblasti vytápění?

  Efektivní vytápění pomocí zařízení s rekuperací tepla, šetrného ke klimatu, a snížení spotřeby je při instalaci moderního otopného zařízení prioritou číslo jedna. Cenově výhodné systémy pro vytápění s rekuperací tepla existují pro plynové topení, plynové kotle, tepelná čerpadla a obnovitelné energie, jako je solární energie. Také optimalizací starého otopného zařízení lze ušetřit náklady na topení, například výměnou kotle, seřízením hydrauliky, čerpadel nebo regulační techniky stávajícího topení.

  Moderní vytápění s ohledem na co nejnižší provozní náklady bez výjimky využívá regulaci. Regulace zajišťuje automatické přizpůsobení výkonu topení, a tedy odvodu tepla. Elektronické termostaty na topných tělesech a u podlahového vytápění zajišťují vyšší komfort a šetří energii. Řízení cirkulace, regulace pro jednotlivé místnosti a vysoce účinná čerpadla v sobě skrývají významný potenciál pro úspory a investice do nich se často vyplatí už po krátké době provozu.  Jaké výhody nabízejí nové systémy větrání?

  Ventilační systémy zajišťují výměnu vzduchu odpovídající potřebám.

  Systémy rozvodu vzduchu mají své místo v komerční sféře, bez ohledu na to, zda potřebujete nemovitost vytopit, ochladit, vysušit nebo zvlhčit.

  V závislosti na vašich potřebách vám doporučíme samostatné větrání nebo systém spojený s topením a klimatizací.

  Doporučený objem vyměněného vzduchu závisí na klimatu a topení.

  Řídí se podle způsobu využívání místností, druhu a velikosti v nich umístěných strojů a podle počtu osob, které se v místnostech zdržují.


  Větrání a odvětrávání

  Z ekonomického hlediska dává smysl používání větracích zařízení s rekuperací tepla, která lze v závislosti na velikosti a struktuře budovy instalovat jako decentrální systém větrání, nebo jako centrální větrací zařízení.

  Větrací systémy s plochými kanály nebo kulatými trubkami, radiální ventilátory, nástěnné ventilátory a zásuvné ventilátory se hodí jako decentrální větrací zařízení nebo namísto centrálního větrání také pro zřídka používané místnosti, například pro sanitární zařízení. Odsávají vlhký vzduch a zápach a odvádějí ho větracími trubkami, hadicemi, kulatými nebo plochými kanály ven.

  Řízení odsávání zajišťuje provoz zařízení a ventilátorů v souladu s potřebou a vyšší bezpečnost. Zajišťuje, aby se větrací zařízení nespustilo v případech, kdy není k dispozici přívod vzduchu, nebo při zavřených oknech.


  Zlepšení kvality vzduchu

  Zlepšení kvality vzduchu je další oblastí, ve které se uplatňují výhody nové větrací techniky, aniž by bylo nutné vynaložit příliš vysoké náklady. Vzduch v místnosti nemusí vykazovat jen příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu, ale může být také příliš suchý nebo příliš vlhký, může obsahovat prach nebo může páchnout. Zde pomohou zařízení pro zlepšení kvality vzduchu. Zvlhčovače vzduchu a odvlhčovače vzduchu zajišťují požadovanou vlhkost vzduchu zvýšením nebo snížením vlhkosti. Čističky nebo také pračky vzduchu filtrují vzduch v místnosti nebo v domě. Odstraňují ze vzduchu nežádoucí částice a pachy. Volitelně lze přidat pokojovou vůni, která zlepší náladu i výkonnost osob.  Co dokáže nová chladicí a klimatizační technika?

  Chladicí technika a klimatizační technika je v komerčně využívaných budovách všudypřítomná. Ať už hovoříme o průmyslu nebo řemeslných dílnách, o kancelářích nebo obchodech, všude jsou zapotřebí klimatizační zařízení, ochlazovače vzduchu, stroje na výrobu chladu, ventilátory a systémy pro přivádění chladného čerstvého vzduchu. Ochlazují výrobní zařízení, haly a serverovny, konzervují potraviny a optimalizují vzduch v místnostech. Také v soukromých bytech a pronajímaných objektech je klimatizační technika v rámci větrání obytných prostor stále častěji využívána.