Seznam
  Dlaždice
  Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
  Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

  Potenciometr - minimum a maximum v jednom zařízení

  Pokud potřebujete plynulou regulaci napětí nebo proudu, vyberte si otočný nebo posuvný potenciometr.

  Potenciometry jsou rezistory s pohyblivou elektrodou, na které je umístěn ovládací knoflík nebo šoupátko. Díky tomuto řešení je možné plynule měnit odpor a tím například hodnotu hlasitosti, intenzity osvětlení nebo rychlost otáčení elektrických motorů. Dělí se na lineární potenciometry, ve kterých hodnota roste úměrně poloze elektrody a logaritmické potenciometry s pomalým nárůstem hodnoty na začátku a rychlým na konci rozsahu. Například pro hlasitost jsou nutné ty logaritmické, protože lidský sluch by lineární změnu nezaznamenal.