Seznam
  Dlaždice
  Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
  Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

  Chraňte své dýchací cesty před prachem, plyny či výpary

  Ochranné dýchací masky zajišťují bezpečnost na pracovišti i v oblasti kutilství. Filtrují částečky nebo plynné škodliviny a výpary z dýchaného vzduchu. Masky zabraňují vdechování prachu, kouře a mlhy. V sekci ochrany dýchacích cest naleznete ty správné produkty pro vaše potřeby.

  Ať už se jedná o stavbu domu, sanaci budov, odstraňování plísně, zpracování kovů, stavbu modelů a lodí, lakování, zušlechťování povrchů, lepení, laboratorní pokusy nebo zacházení s chemikáliemi, prostředky na ochranu rostlin nebo herbicidy: použitím vhodné ochrany dýchacích cest aktivně přispíváte k ochraně svého zdraví.

  Více...

  Nejprodávanější produkty

  Nejprodávanější

  Nejlépe hodnocené produkty

  Nejlépe hodnocené produkty

  Poradce

  Nošením dýchací masky zabráníte negativním následkům prováděné práce. Pokud jste vy nebo vaši spolupracovníci vystaveni nebezpečí vdechování zdraví ohrožujících nebo zdraví škodlivých látek – respiračních jedů, musíte používat ochranu dýchacích cest odpovídající danému druhu ohrožení. Existují dýchací masky na ochranu před částečkami (aerosoly), které jsou unášené vzduchem. Jiné modely chrání před plyny a výpary. K nejznámějším výrobcům produktů na ochranu dýchacích cest patří 3M, Avit, B-Safety, Dräger, EKASTU Safety, L+D Upixx, Moldex a Uvex.

  Kdy je ochrana dýchacích cest potřebná?

  Při ochraně zdraví na pracovišti jsou moderní ochranné dýchací masky nezbytností. Jsou stejně jako ochranné rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv součástí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) potřebných při výkonu zaměstnání nebo živnosti. V průmyslu, u hasičů a záchranářů je příslušnými nařízeními často předepsáno používání zcela specifických prostředků na ochranu dýchacích cest.

  I domácí kutilové, zahradníci, stavitelé a řemeslníci se u některých činností setkávají s potřebou odstranit z vdechovaného vzduchu jemné částečky nebo plyny. V privátní oblasti odpovídá za ochranu svého zdraví každý sám, při práci s rozpouštědly, barvami, při broušení nebo leštění je přesto potřeba chránit se před vdechováním jemných částeček, plynů a par. Prostředky na ochranu dýchacích cest budou chránit vaše zdraví i při odstraňování plísní a azbestu. Proto patří ochranné masky jako osobní ochranný prostředek do každé dobře vybavené dílny.

  Jak fungují ochranné dýchací masky?

  Pod pojmem „ochrana dýchacích cest“ jsou sloučeny prostředky, které chrání člověka před vdechováním nebezpečných substancí. Těmi mohou být různé látky, organizmy, částečky nebo i plyny, které vznikají při provádění různých prací nebo se vyskytují v některých prostředích. V této souvislosti je možné vybírat z různých masek a filtrů, které jsou schopné odfiltrovat nežádoucí látky. Jako filtrační média jsou používány mimo jiné vícevrstvé speciální tkaniny, aktivní uhlí nebo chemické látky.

  Prostředky na ochranu dýchacích cest s filtrem propouštějí do masky vzduch vyčištěný filtrem, jsou tedy závislé na okolní atmosféře. Prostředky nezávislé na okolní atmosféře využívají vlastní přívod vzduchu. Izolují jejich uživatele od okolní atmosféry. Plyny a páry se tak nemohou dostat dovnitř masky.

  Správná ochrana dýchacích cest znamená rovněž poskytnutí maximální ochrany při maximálním možném komfortu. Masky jsou lehké a příjemně se nosí – odpor při dýchání je malý. Dobrá ochranná dýchací maska omezuje svého uživatele co nejméně a poskytuje mu maximální ochranu před riziky ve vdechovaném vzduchu, proti kterým ho má chránit.

  Ochranné filtry jsou jednorázovým zbožím

  Filtry pro dýchací a celoobličejové masky se při použití zanášejí jemným prachem, parami a kouřem, případně se chemicky spotřebovávají. Proto je nutné je považovat za spotřební materiál a patří ‒ stejně jako respirátory proti jemnému prachu ‒ k jednorázovému zboží. Po použití je nutné filtry odstranit. Dbejte na včasnou výměnu filtru. Optimální je, pokud budete mít zásobu filtrů, které používáte.

  Dbát na dobu použitelnosti filtrů

  Filtry pro dýchací masky mají po vyrobení omezenou dobu životnosti a skladovatelnosti. Datum, do kterého můžete filtr použít, je vytisknut jako datum trvanlivosti na obalu filtru a/nebo přímo na jeho tělese. Po uplynutí data trvanlivosti nesmí být filtr použit v dýchací masce. Materiály použité pro filtrování mohou časem ztrácet své ochranné účinky. Proto pravidelně kontrolujte trvanlivost filtrů ve svých zásobách a případně je včas vyměňte. Po otevření originálního obalu smí být plynový filtr použít bez ohledu na uvedené datum trvanlivosti maximálně v průběhu 6 měsíců.

  Jaké druhy ochrany dýchacích cest existují?

  Ochranné dýchací masky – v běžné mluvě označované i jako plynové masky – mohou mít různou konstrukci, což je možné rozlišit i čistě vizuálně. Nejznámějšími variantami jsou respirátory proti jemnému prachu, polomasky a celoobličejové masky.

  Jak naleznete správnou ochranu dýchacích cest

  Výběr vhodné ochranné masky odpovídající vašim potřebám je někdy překvapivě snadný. Orientujte se podle typických nebezpečných látek, kterým budete vystaveni při plánované činnosti, respektive v dané oblasti použití. Pro jaké použití je ochrana dýchacích cest potřeba? A jak vysoká je koncentrace ve vztahu k platným limitním hodnotám? Kromě toho je důležitá i podoba nebezpečných látek: plynné, částečky nebo směs?

  Při znalosti vyskytujících se škodlivin a podmínek na pracovišti je snadné vybrat správnou masku. V profesní oblasti platí pro většinu škodlivých látek limitní hodnoty koncentrace na pracovišti, například ty, které jsou stanovené předpisy oborových svazů – orientujte se podle nich.

  Následující tabulka slouží jako vodítko a pomůcka při výběru vhodné ochrany dýchacích cest:

  Činnost Rizika Doporučený typ masky
  zpracování roztaveného kovu jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
  svařování jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
  pájení jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
  odmašťování páry rozpouštědel polomaska nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo celoobličejová maska s filtrem AX
  provoz strojů olejová mlha respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP3
  broušení, jemné broušení, leštění jemný prach respirátor proti jemnému prachu FFP1, FFP2, FFP3
  nanášení barvy štětcem páry rozpouštědel pod limitní hodnotou respirátor proti jemnému prachu FFP2 D-OV
  stříkání barvy páry rozpouštědel a aerosol barvy maska pro stříkání barev FFA2 P3
  obrušování barvy jemný prach respirátor proti jemnému prachu FFP1, FFP2, FFP3
  chemické odstraňování staré barvy páry rozpouštědel polomaska s filtrem A či ABEK nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo AX
  nanášení lepidel páry rozpouštědel polomaska s filtrem A nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo AX

  Co znamená barevné označení ochranných filtrů?

  Výrobci plynových filtrů a kombinovaných modelů (plynových a kombinovaných filtrů) označují oblast použitelnosti ochranných filtrů pomocí barev a písmen. Pokud filtr chrání proti více látkám, je produkt označen odpovídající kombinací písmen a barev. Řiďte se podle následujícího označení barvami a písmeny:

  A / hnědá Modely s písmenem A a hnědou barvou chrání před organickými plyny a párami, například z benzínu, ředidel nebo terpentýnu.
  AX / hnědá Dvojice písmen AX znamená ve spojení se zeleným označením ochranu před organickými sloučeninami s nízkým bodem varu.
  B / šedá Filtry třídy B jsou označené šedou barvou a chrání před anorganickými plyny a parami, například chlórem.
  E / žlutá Písmeno E a žlutá barva odpovídají kyselým plynům a výparům, jako je například oxid siřičitý.
  K / zelená Takto označené ochranné filtry redukují obsah čpavku a organických aminů.
  P / bílá Písmenem P a bílou identifikační barvou jsou označeny filtry odstraňující částečky.
  Hg / červená Pro ochranu před rtutí potřebujete filtr s označením Hg a červenou značkou.