Seznam
  Dlaždice
  Dáváte přednost zobrazení seznamu? Pak přepněte sem.
  Dáváte přednost dlaždicovému pohledu? Pak přepněte sem.

  Více o kategorii Ochrana sluchu

  Opakované zatížení hlukem vede k řadě negativních dopadů na zdraví. K nim patří nedoslýchavost, poruchy soustředění a stres. Toto nebezpečí nesmí být podceňováno a vyskytuje se i v mnoha oblastech volnočasových aktivit.

  V oblasti ochrany zdraví při práci existuje i řada předpisů věnovaných tématu ochrany sluchu. V privátní oblasti tomu tak není. I zde by ale měly být výše uvedené předpisy využity pro orientaci v problematice. Pro to, abyste se rozhodli, zda máte použít ochranu sluchu, je důležitý údaj v decibelech. 

  V zájmu prevence poškození zdraví platí pro zaměstnavatele a zaměstnance různé normy a předpisy z oblasti ochrany zdraví při práci. „Nařízení o ochraně zaměstnanců před hlukem a vibracemi“ stanovuje takzvané prahové hodnoty.

  Více...

  Nejprodávanější

  Nejprodávanější

  Doporučujeme

  Nejlépe hodnocené produkty

  Články

  Prahová hodnota se týká úrovně hlučnosti na pracovišti, která je způsobená například provozem strojů. Tuto hodnotu je možné nejlépe stanovit měřením pomocí hlukoměrů a je důležitá pro výpočet úrovně denní expozice ve vztahu k hluku. Úroveň denní expozice udává průměrné zatížení hlukem v průběhu osmihodinové pracovní směny:

  úroveň denní expozice hluku = průměrná hlasitost / čas zatížení hlukem

  Pokud dosáhne úroveň expozice Lex, 8h hodnoty 80 dB(A) (decibelů), doporučuje se poučení dotyčných zaměstnanců o rizicích spojených se zatížením hlukem. Kromě toho jim musí zaměstnavatel umožnit projednání s lékařem z oboru pracovního lékařství a poskytnout jim vhodné prostředky na ochranu sluchu. Hodnoty 80 dB(A) dosahuje například hluk při silném dopravním provozu nebo v soustružně. 

  Pokud je  úroveň denní expozice hluku Lex, 8h  85 dB(A) nebo více, nepostačuje jen poskytnutí prostředků na ochranu sluchu zaměstnavatelem. Zaměstnavatel musí rovněž zajistit, aby je jeho zaměstnanci nosili, vedle toho musí zajistit i odpovídající preventivní prohlídky. Od této prahové hodnoty hluku vzniká zvýšené nebezpečí poškození sluchu při průměrné době zatížení 40 hodin za týden. Hlučnost přes 85 dB(A) produkuje například okružní pila, ruční bruska nebo pneumatické kladivo. Kromě toho je zaměstnavatel povinen prověřit, zda není možné snížit úroveň hluku provedením vhodných technických nebo organizačních opatření. K nim patří například výměna starých strojů za novější s nižší hlučností nebo instalace přepážek do prostoru. Pro snížení úrovně hlučnosti je vhodné i použití absorpčních povrchů na plochách v hale.

  Od úrovně hluku 120 dB(A) dochází k poškození sluchu i při krátkodobé expozici. Proto musí dotčené osoby používat ochranu sluchu trvale, bez jakýchkoli přestávek. Tato hodnota je například překročena při startu letadla (140 dB(A)), úderu kovářského bucharu (150 dB(A)) nebo úderu kladiva do mosazné trubky nebo ocelové desky (160 dB(A)).

  Zdroje zvuku a jejich úroveň hlučnosti

  Zdroj zvuku Hlučnost (A) Následky
  šeptání 30 dB žádné
  normální hovor 60 dB žádné
  fén na vlasy 70 dB většinou bez nebezpečí, ale zvýšené riziko onemocnění
  silná doprava 80 dB většinou bez nebezpečí, ale zvýšené riziko onemocnění
  okružní pila 100 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
  rázový utahovák 105 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
  pneumatické kladivo/sekáč 110 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
  kování plechů 115 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
  start letadla 140 dB velice nebezpečné, poškození sluchu již po krátké době
  kovací buchar 150 dB velice nebezpečné, poškození sluchu již po krátké době

  Ochrana sluchu: třmenové chrániče sluchu, špunty do uší, mušlové chrániče sluchu, příslušenství

  To, jaká ochrana sluchu je ta správná, závisí na frekvenci zvuku, vzdálenosti od jeho zdroje a délce expozice. Řada chráničů sluchu funguje nezávisle na frekvenčním rozsahu, a tlumí tak všechny zvuky. Takové chrániče jsou vhodné například při poslouchání hudby. Právě u špuntů do uší a mušlových chráničů sluchu existují modely tlumící zvuky v závislosti na jejich úrovni. Jsou schopné utlumit hluk, zatímco řeč a výstražné signály jsou slyšet stále dobře.

  Vždy platí: chrániče sluchu s nízkým útlumem zvuku jsou vhodné pro oblast nízkých frekvencí. S rostoucí frekvencí hluku musí být vyšší i izolační schopnost chráničů sluchu.       

  Jsou k dispozici různé varianty ochrany sluchu: třmenové chrániče sluchu, špunty do uší, mušlové chrániče sluchu. Volba konkrétního tvaru je závislá jak na osobních preferencích, tak i na požadavcích na ochranu proti hluku. 

  Na co je nutno dbát při nákupu

  Řada lidí shledává nošení ochrany sluchu nepříjemným a obává se jeho negativních vlivů. Z tohoto důvodu ji někteří lidé nepoužívají. Proto je nutno dbát při koupi ochrany sluchu vedle vlastností z hlediska útlumu zvuků i na komfort při jejím nošení. K odbourání předsudků jistě pomůže i odpovídající vysvětlení a poučení ze strany zaškoleného personálu. Pak budete ochranu používat a zabráníte tak poškození svého sluchu. 

  Náš praktický tip: ochrana sluchu u dětí

  Sluch dětí je citlivější než u dospělých a vyžaduje zvláštní ochranu. Běžné chrániče sluchu pro dospělé jsou však příliš velké pro dětské uši. Na takových akcích, jako jsou koncerty, nebo při hraní si vedle zdrojů hluku by měly děti používat odpovídající ochranu sluchu. Většinou se jedná v tomto případě o mušlové chrániče sluchu, k dostání jsou ale i špunty do uší v odpovídající velikosti.