Aktuální nabídky

  Hlásiče pro jakékoliv umístění, podle všech předpisů

  Výstražné hlásiče jsou dnes zákonem předepsané, protože v nouzové situaci zachraňují lidské životy. Díky výstražným hlásičům lze v řadě případů zamezit šíření požáru nebo škodám způsobeným vodou. Náš sortiment zahrnuje vhodná zařízení pro veškeré typy nebezpečí, počínaje kouřem přes CO2 až po hlásiče úniku vody. Ostatně: Pojistná ochrana je často poskytována pouze za předpokladu, že máte tyto hlásiče nainstalované.

  Inovativní kontrola přístupu

  Posuňte své systémy kontroly přístupu do budovy na vyšší úroveň. Můžete jednoduše modernizovat vaše stávající zařízení, nebo si můžete nainstalovat inteligentní systémy kontroly přístupu. Nejen, že ušetříte čas, ale také nemusíte zaměstnávat žádné osoby. Jedná se o jednorázovou investici, která se vyplatí.

  Nejprodávanější produkty

  Najczęściej kupowane

  Nejlépe hodnocené produkty

  Najwyżej oceniane

  Populární značky

  Nákupní průvodce

  Zabezpečovací technika: Individuální ochrana pro vaše budovy a pozemky

  V komerční oblasti platí přísné požadavky na bezpečnost, protože ochrana života a materiálních hodnot má v každém podniku nejvyšší prioritu. Kromě toho je důležité vyloučit riziko poruch a výpadků, které by mohly omezovat provozní procesy. Účinná ochrana je důležitá zejména pro podniky, které využívají nákladné vybavení.

  Konkrétní nebezpečí pro průmyslové, obchodní a řemeslné provozy jsou všudypřítomná a sahají od vloupání a přepadení přes požáry, popraskání potrubí a úniky plynu až po vandalismus. Lupiči si jako lukrativní cíl často vybírají komerční objekty. Očekávají, že v kancelářích, výrobních a skladovacích prostorách najdou počítače, notebooky, kancelářské vybavení, stroje, zboží a drahé náhradní díly. Ztráta provozního zařízení mívá pro postižený podnik závažné hospodářské dopady.

  Efektivní technická ochrana kanceláří, firemních budov a zařízení začíná prevencí proti vloupání. Sem patří opatření, která nepovolaným osobám znesnadní vstup. Zajištění vašeho provozu mechanickou a elektronickou zabezpečovací technikou je často poměrně jednoduché a může zabránit značným škodám. Podle policie lupiči u komerčních objektů nejčastěji ztroskotají právě na kvalitní zabezpečovací technice. Proto je vhodné se nad ochranou budov proti vloupání důkladně zamyslet.

     Proč je zabezpečovací technika tak důležitá?

  Používaná zabezpečovací technika je stejně rozmanitá jako spektrum potenciálních hrozeb. Pokročilý bezpečnostní koncept pro váš podnik v ideálním případě využívá celé široké spektrum možností, které moderní zabezpečovací technika nabízí. Zohledňuje všechny relevantní zdroje ohrožení, čímž chrání majetek podniku a vyplatí se firmám jakékoliv velikosti.

  Jakou zabezpečovací techniku konkrétně budete potřebovat, zjistíte na základě analýzy rizik a slabých míst. Výsledkem je bezpečnostní koncept, který reaguje na individuální rizika a požadavky specifické pro obor, ve kterém vaše firma podniká.

  Mechanické zajištění dveří, oken a vrat zamezuje nežádoucímu přístupu osob zvenku. Mechanika dveří nebo oken tvoří fyzickou bariéru. Poplašná zařízení odstrašují pachatele, tak aby v ideálním případě od vloupání upustil. Pokud se přece jen vloupá, systémy cíleně zalarmují hlídací či bezpečnostní agenturu nebo policii.

  Případy vloupání nejsou jediné situace, v nichž figurují elektronické systémy. Centrální jednotky pokrývají kompletní spektrum výstražných hlásičů. Modulární systémy rozpoznají prostřednictvím senzorů kromě vloupání také požár, kouř, vysoké teploty, únik plynu, únik vody nebo náhlé změny teplot. Pomocí alarmů a nouzových tlačítek v budově mohou zaměstnanci spustit výstražné zařízení ručně.

     Preventivní zabezpečení za použití mechanické zabezpečovací techniky

  Mezi nejdůležitější mechanické zabezpečovací systémy náleží zejména řešení na ochranu dveří a oken. Ochranu proti vloupání zajišťují uzamykací systémy, uzamykací zařízení a cylindrické vložky zámku, systémy pro kontrolu přístupu, kódovací zámky, dorozumívací zařízení a dveřní kukátka. Pro bezpečné uchovávání cenností, dokumentů a klíčů slouží trezory a uzamykatelné skříňky.

  Důležitým tématem je rovněž značení únikových a evakuačních cest. Bezpečnostní a nouzové osvětlení a štítky označující únikové a evakuační cesty ukazují v nebezpečných situacích cestu ven nebo na místo poskytování první pomoci.

  Také na ochranu zaměstnanců a osob v podniku jsou k dispozici mechanická řešení, například chrániče dýchacích cest, ochranné brýle, ochranné přilby a hasicí přístroje.

     Komplexní ochrana za použití detektorů a alarmů

  Detektory jsou zařízení vybavená senzory, která se používají ve spojitosti s kapalnými nebo plynnými médii: vodou, plynem, požárem nebo kouřem. Patří sem hlásiče výpadků proudu, hlídače teploty a senzory pro jas.

  Podstatou fungování detektorů jsou ve většině případů senzory, které monitorují oblast, pro kterou platí přednastavené parametry. Pokud dojde k podkročení nebo překročení některého parametru, vydá elektronika signál, který vyvolá další procesy. Mezi možné akce se řadí například spuštění sirény nebo signálního světla, případně vypnutí určitého zařízení. Detektory plynů existují jako samostatně pracující modely, které lze spárovat s alarmem nebo centrální jednotkou, nebo v síťově propojeném provedení.

  Výstražná zařízení, centrální jednotky ochrany proti vloupání, požární hlášení a poplašná zařízení monitorují jednotlivé hlásiče. Uživatel řídí a spravuje veškerou zabezpečovací techniku pohodlně prostřednictvím ovládacího panelu, prohlížeče nebo aplikace na smartphonu. Dálkový přístup k systému poplašného zařízení dovoluje nepřetržité monitorování a zjednodušuje údržbu.

  Systémy existují v celé řadě provedení, od startovacího balíčku pro menší objekty až po techniku pro komplexní zabezpečení budov. Z technického hlediska přitom rozlišujeme výstražná zařízení připojená kabelem a taková, která jsou připojená bezdrátově.

  Bezdrátové systémy využívají zabezpečený přenos dat na šifrovaném frekvenčním pásmu. Provoz bez kabelu zjednodušuje montáž a snižuje náklady na instalaci a pozdější rozšíření.  Videozáznamy pro objasnění událostí

  Instalace sledovacích kamer a monitorovacích systémů zvyšuje bezpečnost. Díky těmto zařízením lze naprosto kdykoliv zkontrolovat okolí objektů firmy a jejich vnitřní prostory. Potenciální pachatelé jsou odstrašeni monitorovacími systémy a od plánovaného vloupání raději upustí.

  Pokud k činu dojde, přispějí kamery k jeho objasnění. Kritické situace lze na monitoru posoudit z bezpečné vzdálenosti. Videozáznam může pomoci při hodnocení postupu.  Výhody síťově propojené zabezpečovací techniky

  Čím dál více produktů v oblasti zabezpečení a protipožární ochrany patří mezi chytrá zařízení. Síťové propojení bezpečnostně-technických senzorů přináší nové možnosti využití, přidanou hodnotu a potenciální úspory. Magnetický kontakt na dveřích nebo detektor pohybu v průchodu tak může nejen aktivovat připojené výstražné zařízení, ale také zapnout osvětlení nebo stáhnout topení. Ve spojení s automatizací budov a systémy Smart Home přispívají komponenty zabezpečovacích systémů a výstražných zařízení ke zvýšení energetické účinnosti vašeho provozu. Mezi další inteligentní ovládací funkce, které lze využít u budov, patří rolety, žaluzie, garážová vrata a větrací systémy.