Zajistit bezporuchové a bezpečné fungování elektroinstalace je čím dál náročnější. Za prvé se stále zpřísňují předpisy, za druhé musí instalace kvůli zvyšujícímu se zatížení vydržet vyšší proudy. Nabízíme vám vhodný sortiment a optimální řešení pro zvyšující se požadavky v oblasti elektroinstalací.

Předcházení možným rizikům
Vysoce kvalitní komponenty
Inovativní produkty a řešení

 Siemens Sentron   |   Siemens FI/LS 5SV1   |   Kopp   |   Kopp Bluecontrol   |   Instalace   |   TRU Components

Rozvaděče SENTRON pro chráněnou instalaci, s funkcí měření a komunikace

Bezpečná volba – nyní ještě chytřejší

Větší transparentnost v distribuci energie díky digitálnímu záznamu a analýze dat
V rámci elektrifikace stoupá počet spotřebičů a komplexnost distribuce energie, například díky vysoké energetické účinnosti při současně minimalizovaných provozních nákladech. Aby byla zajištěna disponibilita zařízení a ochrana osob, je v distribuci energie zásadní transparentnost. Zamezíte tak výpadkům zařízení a předvídavou údržbou udržíte komponenty vždy v aktuálním stavu. Transparentnost zajišťuje široké portfolio výkonných proudových chráničů, spínačů AFDD/LS, standardních zařízení, jako jsou FI proudové chrániče a přijímače dat značky Siemens. Zamezíte tak výpadkům zařízení a předvídavou údržbou udržíte komponenty vždy v aktuálním stavu. Transparentnost zajišťuje portfolio rozvaděčů SENTRON pro chráněnou instalaci, s funkcí měření a komunikace od firmy Siemens. Patří sem také ochranné vypínače vedení 5SL6 COM a spínače AFDD/LS 5SV6 COM. V případě dovybavení lze standardní zařízení jednoduše rozšířit o spínač pomocného/chybového signálu 5ST3 COM. Datový transceiver 7KN Powercenter 1000 shromažďuje naměřené hodnoty a předává je nadřazeným systémům za účelem vizualizace a vyhodnocení.

Více

Doporučené produkty

Kompaktní chránič FI/LS 5SV1 v jednom pouzdře

Poloviční potřeba místa – plná shoda s normami

chráničem FI/LS 5SV1 zabudovala společnost Siemens plnou elektromechanickou funkcionalitu těchto proudových chráničů poprvé do jednoho pouzdra. Zajistila tak v jednom namísto ve dvou pouzdrech ochranu proti přetížení a chybovému proudu pro proudy do 16 A, požadovanou evropskou normou. Chránič FI/LS 5SV1 je obzvláště prostorově úsporný, lze jím jednoduše dovybavit stávající budovy a lze ho kombinovat s blokem ochranných protipožárních spínačů 5SM6. Chrání zejména proti nebezpečnému úrazu elektrickým proudem, poškození nadproudem a výpadkem zařízení. Produkt je k dispozici v několika typech a provedeních. 

Více

Doporučené produkty

Prevence úrazů elektrickým proudem

PRCD-S pro – mobilní ochrana osob nejnovější generace

PRCD-S je přenosný proudový chránič s elektronickým vyhodnocením chybového proudu, spínající ve všech pólech. Bezchybné zapnutí navzdory rukavicím, jednoznačný ukazatel stavu zařízení a chyb, stejně jako řada dalších funkcí – díky tomu je PRCD-S tak jedinečný.

Více

Doporučené produkty

Nejnovější technologie pro automatizaci budov

Bluecontrol celosvětově používaný standard Bluetooth pro přenos dat mezi produkty Smart Home. S jeho pomocí můžete na pozadí ovládat načasované funkce, jako je osvětlení, topení a rolety, zcela jednoduše, prostřednictvím aplikace – máte tak plně ve svých rukou kompletní energetický management vašeho domu. Všechny produkty Blue-controll a Smart-control značky Kopp jsou přitom navzájem kompatibilní a mohou být kombinovány v jednom systému

Více

Doporučené produkty

Elektroinstalace – vybavení každé budovy, orientované na budoucnost

Bezchybně fungující elektroinstalace je předpokladem bezpečného, hospodárného, ekologického a perspektivního využívání budov. V našem e-shopu najdete všechny komponenty, které pro elektromontáž potřebujete, pod jednou střechou. Nabízené elektroinstalační materiály a inovativní provozní prostředky etablovaných značek splňují předepsané normy a vysoké nároky.

Více

Doporučené produkty

Instalační materiál TRU

Požadavky na instalační materiál se stále zpřísňují: kvalita, dostupnost a funkčnost přitom hraje důležitou roli. TRU Components je silná značka, která nabízí širokou škálu produktů, zejména komponentů pro konstrukci ovládacích panelů, indikátorů a řídicí techniky. Tlačítka a spínače chráněné proti vandalismu, velký počet optických a akustických indikátorů – to vše je k dostání v celé řadě variant.

Více

Doporučené produkty

Doplňkové služby platformy Conrad Sourcing

 

 

 

Další zajímavá témata

 

 

 

Vše k tématu technologie budov

Společnost Conrad nabízí technická řešení, která jsou střižená přesně na míru požadavkům vaší budovy.


Více informací k technologii budov

 

Vše k tématu automatizace
Na této stránce najdete vše k tématu modernizace, rozšíření a také údržby a oprav.

Více informací o automatizační technice

Zde si můžete objednat náš newsletter
Nenechte si ujít žádné novinky, nabídky a speciální akce společnosti Conrad.

Registrovat se k odběru novinek