Sada střídavého pohonu Hurricane

Vyrábí: Modelcraft
Dodává: Conrad Electronic ČR

Brushless Set Hurricane - střídavý pohon pro RC modely

Levnější modely aut bývají osazeny stejnosměrnými komutátorovými motory obvykle rozměrově odpovídajícími řadě 540. Pokud majitel takového auta zatouží po vyšším výkonu a rychlosti, nemá mnoho možností, zvýšení napájecího napětí a změna převodů velký prostor ke změně neposkytuje a ne každé vybavení auta to umožní. Kromě toho jednoduché stejnosměrné regulátory často pracují jen s NiCd nebo NiMH články a používání Li-pol je přece jen o dost výhodnější jak z hlediska vyššího napětí, tak jeho tvrdosti i kapacity zdroje. Pro ty, kdo se nebojí radikální změny, je připravena sada střídavého pohonu od fi rmy Modelcraft, kterou naší redakci poskytla firma Conrad Electronic ČR.

Popis sady

Sada Hurricane obsahuje střídavý motor rozměry i uchycením kompatibilní s motory řady 540, dále miniaturní regulátor s aktivním chlazením ventilátorem a programovací kartu k nastavení regulátoru. Motor je uzavřený, chladí se jen přes plášť, jeho hřídel má na jedné straně drážku pro snazší uchycení pastorku šroubem. Hřídel měl nepatrně větší průměr než běžné motory 540, které mívají spíše zápornou toleranci, pastorek šel nasadit až mírným naklepáním. Motor má bez zatížení při jmenovitém napětí točit 25 200 ot./min, to je přibližně o 30 % více, než obvykle používané stejnosměrné motory, důležitější ale je, že je schopen poskytnout zhruba dvojnásobný výkon při podstatně vyšší účinnosti.

Brushless Set Hurricane - střídavý pohon pro RC modely

Regulátor je určen pro napájení šesti či sedmi články Nixx nebo dvěma články Li-pol. Už to, že otevírá cestu k použití Li-pol a chrání je před nadměrným vybitím a zničením, je velmi důležité. Zatížitelnost regulátoru je podle parametrů až 30 A po dobu deseti s, to odpovídá příkonu až 240 W. Ventilátor podstatně zvyšuje účinnost chlazení regulátoru, ale současně je také prvkem citlivým na poškození prachem a nečistotami, jeho činnost je třeba často kontrolovat.

Programovací karta dovoluje nastavit rychlost změny směru otáčení motoru od vypnutí (jednosměrný regulátor) ve čtyřech stupních po nejrychlejší akceleraci, respektive maximální moment, s nímž bude motor pracovat a brzdný účinek od vypnutí po intenzivní brzdění ve čtyřech stupních. Dále se vybere typ napájecích akumulátorů NiCd, NiMH, dvoučlánek nebo tříčlánek Li-pol. Tříčlánek neodpovídá použitému pohonu a v daném případě se nesmí navolit, karta je společná pro více typů pohonů. Poslední parametr má jen dvě možnosti a souvisí s nastavením neutrálu plynu, automatický režim zjišťuje neutrál vždy po zapnutí.

Brushless Set Hurricane - střídavý pohon pro RC modely

Programovací karta se připojí k servokonektoru regulátoru, po zapnutí postupně probliknou všechny LED a karta si načte a zobrazí aktuální nastavení regulátoru. Tlačítky vedle každého parametru se cyklicky mění hodnota, když stav odpovídá požadovanému, stiskne se červené tlačítko Enter. Po několika sekundách regulátor prostřednictvím motoru „zahraje“ a nové parametry jsou nastaveny.

K sadě je dodáván čtyřjazyčný podrobný návod v němčině, angličtině, francouzštině a holandštině. Český překlad bohužel nebyl k dispozici ani na internetových stránkách dovozce.

Brushless Set Hurricane - střídavý pohon pro RC modely

Měření parametrů

Změřil jsem charakteristiky střídavého motoru (včetně regulátoru) a pro porovnání i pohon z modelu Himoto Mamba XR-1. Oba grafy jsou ve stejném měřítku a postihují oblast odběru do 30 A, který oba motory v provozu zvládají. Původní motor 540 dosahuje nejvyšší účinnosti 68 % při proudu 11 A a momentu 0,035 Nm (14 500 ot./min). Maximum výkonu leží těsně nad 100 W při odběru 30 A, to už ale účinnost klesá ke 47 %. Hurricane nedosahuje v měřeném rozsahu tak velkého momentu, ale má podstatně vyšší otáčky a tedy i výkon. Maximální účinnosti 87 % dosahuje blízko nad proudem 30 A. V podstatě v rozsahu přípustného proudu regulátoru platí, že čím vyšší zatížení a proud, tím vyšší účinnost. Maximální výkon se blíží k 190 W, téměř dvojnásobku původního motoru, přitom při plném zatížení se točí motor přibližně dvojnásobně rychle. Charakteristika také ukazuje, že vzhledem k motoru je regulátor trochu poddimenzovaný a prakticky neumožňuje využít maximální výkon motoru, v modelu však nebude výkon omezen regulátorem, ale možnostmi akumulátorů, zejména půjde-li o nejčastěji používaný a předpokládaný šestičlánek NiMH. Maximální výkon by střídavý motor podal při proudu překračujícím 50 A, takový proud by však snesl jen velmi krátce.

Brushless Set Hurricane - střídavý pohon pro RC modely

Jízdní zkoušky

Zkoušky v provozu pohon absolvoval v již zmíněné truggy Mamba XR-1. Výměna motorů i regulátorů proběhla hladce. Při stejném napájení tvrdým dvoučlánkem Li-pol 5 000 mAh (aby se tolik neuplatnilo omezení výkonu akumulátory) jezdil na rovině model původně rychlostí 27 km/h a při rychlém přidání nadlehčil přední nápravu až na hranici nadzvednutí. Brzdil plynule z plné rychlosti asi na dvou metrech. S novým pohonem rychlost stoupla na 41 km/h, hlavní rozdíl byl ale znát při zatížení v terénu. S plynem i brzdou jsem musel začít pracovat velmi, velmi opatrně. Při prudkém přidání udělalo auto salto z místa na záda, při zabrzdění z plné rychlosti letěl model v kotrmelcích přes přední nápravu. Kromě mnoha šrámů to bohužel jednou skončilo přeražením unašeče kola. Nejvíce se změna projevila v prudším stoupání, tam kde původní motor ztrácel dech kvůli výkonu, nový byl omezený víceméně jen přilnavostí kol. V každém případě doporučuji po změně pohonu nastavit nejjemnější parametry akcelerace i brzdění a teprve po vyzkoušení případně přidávat.

Závěr

Technické údaje podle výrobce:
MotorOtáčky bez zatížení (7,2 V):25 200 ot./min
Otáčky/Volt:3 500
Rozměry:Průměr 36 mm, dílka 49 mm
Hmotnost:216 g
RegulátorPočet článků Nixx/Lixx:6–7/2
Ochranná mez napětí Nixx/Lixx:5,4/6 V
Zatížitelnost 5 min / 30 s (7,2 V):25/30 A
BEC:5 V /2 A
Spínací kmitočet:19,6 kHz
Rozměry:49 x 29 x 31,5 mm
Hmotnost:51 g

Výměna typicky používaného stejnosměrného pohonu s motorem řady 540 za pohon ze soupravy Hurricane přináší výrazné zvýšení rychlosti modelu asi o polovinu a výkonu přibližně na dvojnásobek. Dalšího zvýšení rychlosti by bylo možné docílit úpravou převodů, protože použitý střídavý motor má rezervu výkonu. Pokud není současně vyměněn nejčastěji používaný šestičlánek NiMH za tvrdý dvoučlánek Li-pol, stane se omezujícím faktorem výkonu právě akumulátor. Střídavý motor je také odolnější vůči znečistění a díky absenci komutátoru mnohem méně ruší levnější RC soupravy v pásmech 27 a 40 MHz, kromě toho má vyšší životnost. Vše toto hovoří pro výměnu. Argumentem proti použití výkonnějšího pohonu může být jednak cena, která je srovnatelná s kompletním začátečnickým modelem, pro nějž je tento pohon především určen, jednak to, že razantnímu nárůstu výkonu by měly odpovídat i ostatní parametry podvozku, především odpružení, tlumení a vůle řízení. Cena sady střídavého pohonu Hurricane je 2.780,- Kč.

Autor:
Ing. Michal Černý

Pro komfortnější prohlížení našeho eshopu používáme cookies. Procházením webu souhlasíte s jejich používáním.

Conrad Electronic