Aktuální informace: JEDEME NAPLNO!

Ruční pájení bez kompromisů

CO JE ROHS?

Direktiva RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) Evropské komise zakazuje použití nebezpečných látek při výrobě elektrických a elektronických zařízení. Tím hodlá přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

V platnost vstoupila 1. července 2006. Direktiva RoHS zakazuje použití těžkých kovů – kadmia, rtuti, olova, šestimocného chrómu – a retardantů hoření (PBB, PBDE) nad určený limit. V prosinci 2008 ohlásila EK záměr uskutečnit revizi směrnice, kterou by byly zmírněny rozdíly v přístupu členských států v prokazování shody výrobků.

SPRÁVNÝ PROCES PÁJENÍ

Pokud jsou pájené součástky elektrostaticky citlivé, je třeba pracovat na antistatické podložce a s antistatickým náramkem. Nemají se používat oděvy ani obuv ze syntetických materiálů. Nezapomínejte na dostatečné osvětlení.

Nejdříve je třeba zahřát hrot pájedla na potřebnou teplotu a provést jeho očištění otřením o houbovitou podložku. Na hrot se nanese vrstva pájky, která zajistí tepelný přenos do pájeného místa. Po celou dobu pájení sledujeme tvorbu oxidů na hrotu a pájených komponentech a podle potřeby provádíme čištění. V procesu pájení nanášíme tavidlo, a to vždy před zahříváním spoje.

Spojované součásti musí být dostatečně, ale ne nadměrně prohřáté. Rozhodující je doba pájení, teplota pájení a mechanická fixace proti pohybu před ztuhnutím pájky. Doporučená doba pájení nepřesahuje 5 sekund, běžná pájecí doba je 2 sekundy.

Pájka se aplikuje po zahřátí spoje do prostoru mezi pájecí hrot a pájené plochy. Při dobrém smáčení a malé ploše pájeného místa se spoj vytvoří „sám“ a není třeba hrot přesouvat.

Po vytvoření pájeného spoje (pájka vzlíná do konvexního tvaru), se hrot pájky oddálí. Přitom je nutné zabránit sebemenšímu pohybu pájených částí do doby ztuhnutí pájky. Aby nebyl narušen průběh krystalizace, nesmí se spoj ochlazovat proudem vzduchu nebo kapaliny. K odvodu tepla se doporučuje použít chladítek. Jsou to různě tvarované kovové sponky, které se před pájením nasazují na pájený vodič, lanko či vývod součástky do polohy mezi místem pájení a chráněnou součástkou. Po dokončení pájení bychom neměli zapomínat na závěrečné očištění spojů. K dispozici jsou čisticí spreje s Isopropanolem.

JAK POZNÁME KVALITNÍ PÁJENÝ SPOJ?

  • 1. Má optimální množství pájky se shodnou geometrií. Dobrý pájený spoj se pozná také podle toho, že jsou ještě viditelné obrysy vodiče.
  • 2. Má konvexní tvar, charakteristický vzlínáním pájky.
  • 3. Je na celém povrchu lesklý, hladký a bez viditelných mezivrstev jiných odstínů.

Pokud povrch pájeného spoje není lesklý a hladký, je to vždy způsobeno nízkou nebo vysokou teplotou pájení nebo nesprávnou dobou pájení. Povrch spoje ovlivňuje také použité tavidlo a čistota pájených ploch. Případná mezivrstva pájky s viditelnou ohraničenou strukturou je způsobena krátkou pájecí dobou nebo použitím pájedla nízkého výkonu (nízká teplota). Problém může být také způsoben použitím nevhodného pájecího hrotu nebo nesprávným přiložením hrotu k pájenému místu.

V řadě odborných publikací se uvádí, že více než 50 % závad elektrických obvodů je způsobeno nedokonalým spojením součástek a jednotlivých systémů. Nekvalitní spoje, odloupnuté fólie na deskách plošných spojů nebo poničené elektrostaticky citlivé součástky – to mohou být nepříjemné důsledky použití nevhodného pájedla nebo špatného postupu při pájení. Důvodů, proč vyměnit tradiční transformátorovou páječku za mikropáječku s elektronickým řízením a stabilizací teploty na hrotu, je celá řada.

Pájedlo pro práci s aktivními prvky by mělo splňovat požadavky elektromagnetické kompatibility a nemělo by být zdrojem elektromagnetického rušení nebo statických napěťových impulzů, které mohou zničit elektrostaticky citlivou součástku. Transformátorové páječky tyto požadavky bohužel nesplňují.

Použití pájecího pera bez regulace teploty na hrotu přináší nejen riziko přehřátí a zničení součástek, ale především nereprodukovatelnou kvalitu pájených spojů. Při pájení vznikají na rozhraní měděného vodiče a pájky tzv. intermetalické slitiny, které jsou nezbytné pro tvorbu optimálního spoje. Optimální tloušťka této vrstvy je v řádu desetin mikrometru (obr. 1). Překročením doby nebo teploty pájení tloušťka intermetalické vrstvy nadměrně narůstá a elektrické i mechanické vlastnosti spoje degradují. Snižuje se pevnost spoje a narůstá jeho elektrický odpor.

Bezolovnaté pájky, které se dnes používají s ohledem na zmírnění dopadů elektronického šrotu na životní prostředí, mají teplotu tavení zhruba o 40 °C vyšší než tradiční pájka 63Sn/37Pb. Máme na výběr celou řadu bezolovnatých pájek, ale je třeba si uvědomit, že jejich vlastnosti nejsou zcela shodné s pájkami SnPb. Nejrozšířenější bezolovnatou slitinou je SnAg případně SnAgCu, u nichž dosavadní zkoušky naznačily, že mají dobré elektrické i mechanické vlastnosti a svými parametry se nejvíce blíží slitinám SnPb.

Některé bezolovnaté pájky také nejsou eutektické, netuhnou tedy téměř okamžitě, ale vykazují tzv. okno plasticity v rozsahu 5 až 15 °C. Další rozdíl spočívá ve vyšším povrchovém napětí v pájce. Pájené místo se hůře smáčí a chemické procesy probíhající v průběhu přetavení pájky jsou odlišné. Proces pájení je tedy náročnější a snáze může dojít k přehřátí spoje i citlivých elektronických součástek.

Volba pájedla

Společnost Conrad nabízí širokou škálu pájecích stanic pro profesionální použití i řadu pájecích per pro domácí dílnu. Většina z nich umožňuje používat různě silné a různě tvarované hroty. Před nákupem pájedla musíme nejprve zvážit, pro jaké práce bude nejčastěji sloužit, a podle toho zvolit jeho jmenovitý výkon. Mikropáječky s výkonem do 10 W jsou vhodné pro ty nejjemnější práce v modelářství nebo při opravách komunikační techniky. Pájecí pera do 20 W jsou určena pro pájení na deskách plošných spojů s jemnou strukturou a měděné vodiče do průměru 0,3 mm. Většinu oprav a dalších prací v elektrotechnice lze provádět pájecími pery nebo stanicemi s výkonem do 50 W, k pájení vodičů o průměru do 1,5 mm je zapotřebí výkonu 80 W. Modely s výkonem nad 100 W lze použít i pro pájení plechových dílů a silnějších vodičů.

Pájecí stanice Basetech ZD-99 588415, analogový, 48 W, +150 do +450 °C Pájecí stanice Basetech ZD-99 588415, analogový, 48 W, +150 do +450 °C
Výrobce: Basetech
Hodnocení: 1.7
Skladem
709,- Cena včetně DPH

Výkonná pájecí stanice s jednoduchou obsluhou nezabere na pracovním stole téměř žádné místo. Tuto analogovou pájecí stanici lze jednoduše a ...

Pájecí stanice Ersa RDS 80 0RDS80, digitální, 80 W, +150 do +450 °C Pájecí stanice Ersa RDS 80 0RDS80, digitální, 80 W, +150 do +450 °C
Výrobce: Ersa
Hodnocení: 4
Skladem
6 290,- Cena včetně DPH

ERSA RDS 80 je řízena procesorem a nabízí vedle přímé volby 3 programovatelných teplot další užitečné vlastnosti jako funkce Stand By a ...

Pájecí stanice Weller WHS 40 D T0056828670N, digitální, 40 W, +150 do +450 °C Pájecí stanice Weller WHS 40 D T0056828670N, digitální, 40 W, +150 do +450 °C
Výrobce: Weller
Hodnocení: 0
Skladem
3 590,- Cena včetně DPH

Díky regulovatelnému nastavení teploty od 200 - 450 °C vylučuje pájecí stanice WHS 40 riziko teplotního šoku. Pracovní teplotu lze nastavit tak, ...

Výběr vhodného hrotu

Nabídka hrotů je velmi široká od dlouhých kónických, drátových přes ploché až k dlátovým. Důležitým parametrem je pokovení hrotu, které brání chemickým reakcím na povrchu, což prodlužuje jeho životnost. Je třeba si uvědomit, že vyšší teplota při pájení bezolovnatými pájkami podporuje oxidaci a pájecí hrot snáze koroduje. Jakmile jeho povrch zčerná, není schopen udržet pájku a snižuje se jeho schopnost účinného přenosu tepla. Hrot bychom měli volit vždy co největší s ohledem na dokonalé prohřátí pájeného spoje.

Bezolovnaté pájky

Pro náhradu pájek Sn/Pb byly vyvinuty slitiny Stannol ECOLOY TSC. Tyto pájky významně přispěly ke snížení spotřeby cínovo-olověných slitin ve všech stávajících výrobních procesech elektronického průmyslu. Uvádí se, že výsledná pájená místa jsou svými vlastnostmi ve všech ohledech srovnatelná či dokonce lepší než pájená místa, zhotovená tradičním pájením s pájkami Sn/Pb.

Tavidla

Kvalitní pájený spoj je proveditelný za předpokladu, že spojované povrchy jsou dokonale čisté, bez oxidů, a tedy i smáčivé. Tavidla redukují oxidové vrstvy na povrchu pájeného místa a následně v procesu pájení chrání pájku před další oxidací. Musí mít vhodnou viskozitu, dobrou smáčivost a ovlivňovat povrchové napětí pájky tak, aby nevznikaly krápníky či můstky. Současně s kapilárním tlakem se vytvoří kapilární vzlínání pájky do mezer. Tavidla určená pro elektroniku nesmí být elektricky vodivá a korozně aktivní. Je třeba si uvědomit, že bez vhodného tavidla nelze vytvořit dobrý spoj! Vhodným tavidlem je např. tavidlová tužka „No clean“ (Obj. č.: 812062). Zbytky tavidla lze snadno odstranit perem Rosin Flux Remover (Obj. č. 811849).

Doplňkový sortiment

Vedle širokého sortimentu pájecích stanic a pájecích per Conrad nabízí řadu užitečných pomůcek pro ruční pájení a provádění oprav na deskách plošných spojů od antistatických podložek a náramků až po praktické lupy s osvětlením vhodné pro profesionální použití.

Doporučujeme tyto užitečné doplňky:

Odkládací stojan pro páječku TOOLCRAFT ZD10 Odkládací stojan pro páječku TOOLCRAFT ZD10
Výrobce: TOOLCRAFT
Hodnocení: 5
Skladem
179,- Cena včetně DPH

Cenově výhodný odkládací stojan na ruční páječku.

Odkládací bezpečnostní stojánek Weller KH 20 T0051502099 Odkládací bezpečnostní stojánek Weller KH 20 T0051502099
Výrobce: Weller
Hodnocení: 5
Skladem
949,- Cena včetně DPH

Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 10 T0051512199 Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 10 T0051512199
Výrobce: Weller
Hodnocení: 0
Skladem
1 190,- Cena včetně DPH

Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 10T T0051516199 Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 10T T0051516199
Výrobce: Weller
Hodnocení: 0
Skladem
2 390,- Cena včetně DPH

Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 30 51515299 Odkládací bezpečnostní stojánek Weller WDH 30 51515299
Výrobce: Weller
Hodnocení: 0
Skladem
1 690,- Cena včetně DPH

Na ergonomické odkládací ploše WDH 30 lze nastavit náklon páječky individuálně ve 4 stupních.

Pro komfortnější prohlížení našeho eshopu používáme cookies. Procházením webu souhlasíte s jejich používáním.

Conrad Electronic