Söll 15633 činidlo železo 1 ks

 • Objednací číslo: 1168608
 • Označení výrobce: 15633
 • EAN: 4021028156339

Znalost přesných hodnot je nezbytná pro správnou údržbu vody.S indikátory od Söll pro fotometry AQUA CHECK 2 můžete rychle a přesně analyzovat příslušné hodnoty.Pomocí testovací sady pro obsah železa pro AQUA CHECK 2 můžete provést až 10 měření v roz…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Söll
 • Objednací číslo: 1168608
 • Označení výrobce: 15633
 • EAN: 4021028156339

Znalost přesných hodnot je nezbytná pro správnou údržbu vody.S indikátory od Söll pro fotometry AQUA CHECK 2 můžete rychle a přesně analyzovat příslušné hodnoty.Pomocí testovací sady pro obsah železa pro AQUA CHECK 2 můžete provést až 10 měření v roz…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Söll
 • Rozsah měření obsahu železa: 0,1 - 10,0 mg/l
Content 1 ks
Hloubka 39 mm
V 108 mm
Šířka 123 mm
Hodnota měření železo
Hmotnost 99 g
Kategorie produktu činidlo

Technické parametry

 • Rozsah měření obsahu železa: 0,1 - 10,0 mg/l
Content 1 ks
Hloubka 39 mm
V 108 mm
Šířka 123 mm
Hodnota měření železo
Hmotnost 99 g
Kategorie produktu činidlo

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@682d6619[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e0dc43a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 290: Může být korozivní pro kovy.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …
 • P 406: Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
 • P 301 + P 312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@682d6619[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e0dc43a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Kalibrační roztoky