Rothenberger Industrial Hot Pen Piezo plynová páječka 800 °C + piezozapalovač

 • Objednací číslo: 1343028
 • Označení výrobce: 36060
 • EAN: 4004625360606

Plynové pájecí pero s piezo zapalováním a otevřeným plamenem nebo katalytický nástavec s pájecím hrotem pro jemné pájecí práce, lze znovu naplnit. Použití: tvořivé práce, pyrografie, modelářství, štípání styroporu, svařování plastů, smršťování, defor…

 • Objednací číslo: 1343028
 • Označení výrobce: 36060
 • EAN: 4004625360606

Plynové pájecí pero s piezo zapalováním a otevřeným plamenem nebo katalytický nástavec s pájecím hrotem pro jemné pájecí práce, lze znovu naplnit. Použití: tvořivé práce, pyrografie, modelářství, štípání styroporu, svařování plastů, smršťování, defor…

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b62ff43[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b62ff43[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Plynové páječky