Revell Starter Class 39196 airbrush sada pro začátečníky s tlakovou nádobkou single action

 • Objednací číslo: 238444
 • Označení výrobce: 39196
 • EAN: 4009803391960

Nátěr pomocí airbrush pistole! Je to možné s Revell Airbrush Starter Set.Sada pro začátečníky, kterou lze nalakovat airbrush sadou: Revell nabízí vhodná sada pro začátečníky, kteří chtějí s airbrush lakem. Pomocí štětce lze velmi těžko lakovat velké …

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Revell
 • Objednací číslo: 238444
 • Označení výrobce: 39196
 • EAN: 4009803391960

Nátěr pomocí airbrush pistole! Je to možné s Revell Airbrush Starter Set.Sada pro začátečníky, kterou lze nalakovat airbrush sadou: Revell nabízí vhodná sada pro začátečníky, kteří chtějí s airbrush lakem. Pomocí štětce lze velmi těžko lakovat velké …

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Revell
Nastavení počtu barev vnější
Vlastnosti s tlakovou nádobkou
Druh regulace single action
Typ Starter Class
Pracovní tlak 0,8 - 2,5 bar
Tlak vzduchu -
Ventilační výkon -
Provozní napětí -
Kategorie produktu airbrush sada pro začátečníky

Technické parametry

Nastavení počtu barev vnější
Vlastnosti s tlakovou nádobkou
Druh regulace single action
Typ Starter Class
Pracovní tlak 0,8 - 2,5 bar
Tlak vzduchu -
Ventilační výkon -
Provozní napětí -
Kategorie produktu airbrush sada pro začátečníky

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22b5ddfa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6dbe7778[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 226: Hořlavá kapalina a páry.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P 241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P 303 + P 361 + P 353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P 405: Skladujte uzamčené.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …
 • P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22b5ddfa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6dbe7778[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Sady na stříkání barvy