Kontakt Chemie KONTAKT 40 79009-AA mazací olej 200 ml

 • Objednací číslo: 813974
 • Označení výrobce: 79009-AA
 • EAN: 4011439329415

Více než jen mazací olej. Dokáže uvolnit těžce korodované šrouby. Potlačuje vlhkost a umožní nastartovat i vlhké motory Chrání přístroje před korozí. Maže zámky a panty. Vrací celé řadě kovů jejich původní lesk Olej neobsahuje silikon.

 • Objednací číslo: 813974
 • Označení výrobce: 79009-AA
 • EAN: 4011439329415

Více než jen mazací olej. Dokáže uvolnit těžce korodované šrouby. Potlačuje vlhkost a umožní nastartovat i vlhké motory Chrání přístroje před korozí. Maže zámky a panty. Vrací celé řadě kovů jejich původní lesk Olej neobsahuje silikon.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5541bd49[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 223: Hořlavý aerosol.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5541bd49[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Oleje