Kontakt Chemie KÄLTE 75 SUPER 33188-AA chladicí sprej nehořlavý 200 ml

 • Objednací číslo: 800554
 • Označení výrobce: 33188-AA
 • EAN: 5412386056659

Všechny chladící spreje KONTAKT CHEMIE obsahují chladící směs s vysokým chladícím účinkem. Ideální pro odhalování tepelných závad, šokové zmrazení nebo kontrolu funkčnosti termostatů.

 • Objednací číslo: 800554
 • Označení výrobce: 33188-AA
 • EAN: 5412386056659

Všechny chladící spreje KONTAKT CHEMIE obsahují chladící směs s vysokým chladícím účinkem. Ideální pro odhalování tepelných závad, šokové zmrazení nebo kontrolu funkčnosti termostatů.

Prohlášení o nebezpečnosti

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 336: Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Prohlášení o nebezpečnosti

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Chladící spreje