Greisinger GHM PH10 činidlo hodnota pH 1 ks

 • Objednací číslo: 1384560
 • Označení výrobce: 606708
 • EAN: 4016138999464

Pufrovací kapsle pro rozpuštění ve 100 ml destilované vody. Pro výrobu kalibračního roztoku pro pH měřicí přístroje. Kapsle lze v neotevřeném stavu skladovat cca 3 roky.

 • Objednací číslo: 1384560
 • Označení výrobce: 606708
 • EAN: 4016138999464

Pufrovací kapsle pro rozpuštění ve 100 ml destilované vody. Pro výrobu kalibračního roztoku pro pH měřicí přístroje. Kapsle lze v neotevřeném stavu skladovat cca 3 roky.

Content 1 ks
Hodnota měření hodnota pH
Hmotnost 27 g
Kategorie produktu činidlo

Technické parametry

Content 1 ks
Hodnota měření hodnota pH
Hmotnost 27 g
Kategorie produktu činidlo

Ke stažení

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@77159aec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 305: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • P 351: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
 • P 338: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@77159aec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Kalibrační roztoky