Emag Emmi 04D ultrazvuková čistička, 40 W, 0.6 l

 • Objednací číslo: 1390569
 • Označení výrobce: EMMI-04D
 • EAN: 4040513601123

Moderní čištění ultrazvukem je nejdůkladnější metodou pro intenzivní čištění materiálů všeho druhu a bez použití chemikálií. Díky vysokofrekvenčním vibracím se odstraní i nejmenší nečistoty na nepřístupných místech. Pro čištění šperků, brýlí, holicíc…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Emag
 • Objednací číslo: 1390569
 • Označení výrobce: EMMI-04D
 • EAN: 4040513601123

Moderní čištění ultrazvukem je nejdůkladnější metodou pro intenzivní čištění materiálů všeho druhu a bez použití chemikálií. Díky vysokofrekvenčním vibracím se odstraní i nejmenší nečistoty na nepřístupných místech. Pro čištění šperků, brýlí, holicíc…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Emag
 • Třída ochrany IP 20
Příkon 40 W
Provozní napětí 230 V
Objem 0.6 l
Doba čištění (min.) 90 s
Doba čištění (max.) 480 s
Frekvence čištění 42 kHz
Vhodný pro nepřetržitý provoz Ne
Vana je z ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Vana 160 x 90 x 50 mm
Délka 193 mm
Šířka 120 mm
V 123 mm
Rozm. (d x š x v) 193 x 120 x 123 mm
Kategorie produktu ultrazvuková čistička

Technické parametry

 • Třída ochrany IP 20
Příkon 40 W
Provozní napětí 230 V
Objem 0.6 l
Doba čištění (min.) 90 s
Doba čištění (max.) 480 s
Frekvence čištění 42 kHz
Vhodný pro nepřetržitý provoz Ne
Vana je z ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Vana 160 x 90 x 50 mm

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d69992[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 318: Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d69992[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Ultrazvukové čističe