https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/pomiar-temperatury-voltcraft/cyfrowy-pomiar-temperatury.jpg

Elektrické měření teploty - rychle, přesně, bezpečně.

Teploty je nutné zaznamenávat v nejrůznějších situacích. Pro každou z nich je nutný speciální měřič teploty s odpovídajícím čidlem. Ať už se jedná o měření v kapalinách nebo ve vzduchu, čidlo tomu musí odpovídat. Teplotu jádra lze přesně změřit pouze zapichovacími čidly.

Značka VOLTCRAFT nadále pokračuje v dalším vývoji techniky pro měření teploty, tak aby vám mohla nabídnout vhodný teploměr pro každý případ použití.

Teplotní čidla IR teploměry Termokamery Dataloggery

  

Měření teploty pomocí čidel – přesně a bez rušivých vlivů.

Přímé kontaktní měření pomocí čidel je nejpřesnější metodou zjišťování teploty. Klešťové čidlo TP-300 bylo navrženo speciálně pro instalace topení a klimatizací. Zástrčka klešťového čidla je kompatibilní se všemi měřiči teploty s přípojkou typu K. Pomocí vhodného měřicího přístroje lze například vyhodnotit až 4 signály klešťových čidel a v případě potřeby je také současně zaznamenat. To je obzvláště zajímavé u vstupních a výstupních teplot topných systémů, termických solárních systémů a vyrovnávacích nádrží.

Představované produkty

Představované produkty


 

Infračervený teploměr – bezrizikové měření teplot z bezpečné vzdálenosti.

Vysoké teploty nebo špatně dostupné oblasti, ve kterých mají být měřeny teploty, to je hlavní oblast použití IR teploměrů. Přesné výsledky měření závisejí na vzdálenosti měřeného objektu a jeho velikosti. Pokud je vzdálenost velká a měřený objekt je malý, je nutné zvolit dobrou optiku. Čím vyšší je hodnota optiky, tím menší bude při zachování stejné vzdálenosti měřený bod na měřeném objektu. Pokud jsou hodnoty optiky nízké, vznikne při stejných vzdálenostech velmi velký měřicí bod, takže mohou vzniknout větší odchylky měření.

Představované produkty


 

Termovizní kamery - rychlá diagnostika v mnoha průmyslových odvětvích.

Největší výhodou termokamer je jejich rychlá návratnost. Úspora času při včasném odhalení přechodových odporů na elektrických zařízeních nebo detekce zahřívajících se ložisek ve strojích. Pokud jsou nedostatky včas odhaleny, lze zamezit nákladným výpadkům a dalším škodám, které by mohla způsobit například vadná ložiska.

Představované produkty


Dataloggery – nepřetržitý záznam údajů z okolního prostředí.

Datové záznamníky (dataloggery) nabízejí široké spektrum využití. Ať už jde o monitorování systému dopravy a skladování zmrazených potravin či skladování potravin obecně, nepřetržité zaznamenávání teploty je nanejvýš důležité. Také ve farmaceutickém průmyslu je nutné skladovat léky v chladu. Chlazení nesmí nikdy selhat, protože by pak léky byly nepoužitelné. Díky datovým záznamníkům s připojením externího čidla lze tento požadavek perfektně splnit.

 

Představované produkty

Objevte další oblasti použití produktů Voltcraft