Náklady na vytápění patří k nejvýznamnějším položkám v našem rozpočtu. Topné zařízení, které používá moderní řešení regulace a řízení distribuce tepla, zajišťuje vyšší komfort současně se snížením nákladů. Seznamte se se systémem řízení vytápění, větrání a klimatizace. Instalujte  hlavice topného tělesa snižující spotřebu energie, řízené pomocí aplikace prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi, a termostaty s denním a týdenním programem, díky nimž bude kontrola vytápění velmi jednoduchá.

 

Moderní termostatické hlavice nabízejí možnost nastavení požadovaných časově-teplotních scénářů a také dálkového řízení prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth s využitím vhodných aplikací. Umožňují provádět kontrolu teploty uvnitř místností a v případě složitějších modelů je přizpůsobit požadované denní či noční době. Využití programovatelných hlavic umožňuje výrazně snížit náklady na vytápění, zároveň dodatečné funkce takové, jak zjišťování otevřeného okna nebo týdenní čištění ventilu, mají vliv na komfort využití. Jednoduchá montáž a obsluha umožňují instalaci na každém topném tělese, i s použitím speciálního adaptéru.

 

Zjistit více  

 

Doporučené produkty

 

 

Drátové nebo bezdrátové pokojové termostaty umožňují individuální řízení topných zařízení, podlahového topení nebo klimatizačních a ventilačních zařízení. Tato praktická zařízení, vybavená vnějšími čidly nebo zásuvkami, zajišťují komfort a kontrolu ovzduší v místnostech. Mohou být řízeny pomocí tlačítek, regulačních knoflíků nebo displeje. Jednoduché topné modely umožňují programování teploty v cyklech den/noc nebo v týdenních sestavách. Náročnější termostaty umožňují složitější sestavy takové, jako jsou období dovolené nebo ochrana proti zamrznutí.

 

Zjistit více  

Doporučené produkty

 

Systémy řízení vytápění prostřednictvím Internetu přinášejí komfort nastavování bez nutnosti fyzické přítomnosti v dané místnosti, což je velkou výhodou v případě pobytu mimo objekt. Nové technologie umožňují bezprostřední přístup k jednotlivým prvkům systému a kontrolu úrovně teploty ve všech naprogramovaných místnostech z úrovně mobilního telefonu nebo tabletu. Zcela zautomatizovaný systém koordinuje činnost bezdrátových pokojových termostatů, automatických hlavic topných těles nebo čidel otevření oken – v celé budově nebo ve vybraných místnostech.

 

Zjistit více  

 

Doporučené produkty

 

 

Ovladače cirkulace se uplatní všude tam, kde je vyžadováno přesné monitorování a regulace teploty v režimu vytápění nebo chlazení. Umožňují zajistit příjemné klima v místnosti a zabránit vzniku plísní nebezpečných pro lidské zdraví. Čitelný displej ukazuje trvalé informace o aktuální teplotě, zvolené funkci a aktuálním stavu výstupních relé.

 

Zjistit více  

Doporučené produkty

 

Průmyslové systémy vyžadují odpovídající kontrolu a regulaci teploty, aby zařízení, jejichž jsou součástí, mohly změnit nastavení a přizpůsobit se aktuálním podmínkám. Díky jednoduchým mechanickým regulátorům teploty pro chladící, klimatizační a jiná průmyslová zařízení lze zajistit bezpečný a ekonomický provoz systému. Jejich předností je solidní kvalita, jednoduchá instalace s nepatrnými požadavky na prostor a také čidlo umístěné na konci metrové (nebo delší) kapiláry, zaručující přesnost měření.

 

Zjistit více  

 

Doporučené produkty

 

 

 

Celá řada firem spotřebovává zbytečně mnoho energie. To má negativní vliv nejen na rozpočet, ale také na životní prostředí. Platforma IoT Conrad Connect Vám dává možnost proměnit budovy na inteligentní objekty budoucnosti. Nejen, že zajišťuje úsporu času při provádění rutinních úkolů, ale také snižuje provozní náklady a optimalizuje spotřebu energií. Díky inteligentnímu řízení výkonu a vytápění lze snížit spotřebu energií a emisi CO2 v celé podnikatelské činnosti až o 30% - a to zcela automatizovaně a v souladu s Vašimi potřebami.

Zjistit více