Články

Zkoušečka testo 755-1: standardní funkce nestandardní cestou

Autor: Jan Robenek, 16. únor 2022

Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1 není multimetrem v tom pravém slova smyslu. Nabízí však funkce, které ji může jiná měřicí technika jen tiše závidět.

Více o kategorii Zkoušečky napětí

Zkoušečka napětí je elektrický testovací přístroj ke zjišťování absence či přítomnosti napětí v elektrických zařízeních. Podle normy VDE 0682, část 401, je 2pólová zkoušečka napětí jediným přípustným testovacím přístrojem splňujícím požadavky zákona o ochraně zdraví při práci.

Osoba provádějící jakoukoli činnost na elektrickém zařízení či elektroinstalaci musí pomocí vhodných měřicích a testovacích prostředků, jako je zkoušečka napětí, zjistit absenci napětí na všech pólech a tím ověřit, zda se v elektrických přístrojích ještě nevyskytuje zbytkové napětí, nebo zda dokonce omylem nebylo odpojeno nesprávné vedení.

U zkoušeček napětí pro zařízení s napětím až do 1 kilovoltu (kV) se jedná o dvoupólová provedení s nejrůznějšími variantami zobrazení a integrovaným testem funkčnosti. Přítomné napětí se zobrazí buď rozsvícením doutnavky, případně pomocí displeje nebo svítivých diod. S mnohými přístroji lze navíc zjistit i výši napětí v zařízení.